ที่ตั้งบริษัท World Filters

53/5 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร: 02 159 0660   Fax: 02 159 8761-2
เบอร์มือถือ: 06 2452 0011, 06 2452 0022, 06 2452 0033

นำทางโดย Google Map